Voortgang werkzaamheden Hoogwatergeul Well-Aijen

Op 14 maart 2013 is Kampergeul gestart met de werkzaamheden aan de Hoogwatergeul Well-Aijen en het aansluitende Dassencompensatiegebied. De werkzaamheden zijn gestart met de aanleg van de noordelijke geluidswal om mogelijke hinder voor de bewoners van Aijen te beperken. 

Aan de Maaszijde is begonnen met het graven van het zogenaamde startgat. Zodra dit startgat voldoende groot is wordt er een invaart gerealiseerd vanaf de Maas. Op basis van de huidige planning is deze verbinding begin juli gereed en kan er een zandzuiger in het startgat gevaren worden. De zandzuiger zal het startgat verder op diepte brengen en uitbreiden, daarbij wordt het vrijkomende zand aan de oostzijde van het startgat tijdelijk in depot gezet...

Nieuwsbrief 7  d.d. 8 juli 2013

Terug naar nieuwsoverzicht

  • Archeologisch onderzoek Depotlocatie

    Archeologie bureau RAA...Lees verder

  • Projectbezoek inwoners Aijen en bewoners buurtschap De kamp

    Op zaterdag 11 mei heb...Lees verder

  • Zeldzame vondsten in Maaspark Well

    Dagblad de Limburger d...Lees verder